Zwrot i wymiana towaru

W przypadku prawidłowej realizacji zamówienia, dokonanego w naszym sklepie internetowym, Kupujący będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru oraz zwrotu towaru. Przy odstąpieniu konieczne jest skierowanie pisemnego oświadczenia na adres biura handlowego naszej firmy, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu. Wysyłkę należy kierować na adres : 

Dimax International Poland sp. z o.o.
Biuro Handlowe
Ul. Orzechowa 25, 02-244 Warszawa

W sytuacji, gdy dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem lub był uszkodzony, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w tej sprawie pod numer tel. 570 88 77 95. Towar niezgodny z opisem lub zamówieniem zostanie dostarczony na wskazany adres na koszt firmy Dimax International Poland sp. z o.o.

Istnieje możliwość sprawdzenia towaru w obecności kuriera.

Procedura polega na tym, iż najpierw należy za towar zapłacić kurierowi, a następnie w jego obecności dokonać sprawdzenia towaru. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia a dostarczonym towarem, należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny. Wszelkie reklamacje związane z ewentualną niezgodnością zamówionego towaru będą rozstrzygane na podstawie spisanej notatki przy obecności kuriera. Pomimo, iż takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko prosimy o natychmiastowy kontakt pod numerem tel. 570 88 77 95, dokonamy bezzwłocznej zamiany towaru.

Wymiana towaru będzie uzależniona od dostępności towaru w sklepie ks-power.pl. W przypadku braku dostępności towaru, firma Dimax International Poland sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków finansowych za zakupione towary, chyba że Klient poinformowany o terminie kolejnej przesyłki zdecyduje się na oczekiwanie.

Uwaga!

W razie zwrotu lub wymiany towaru, bez podania przyczyn, odpowiadają Państwo za zużycie towaru inne niż spowodowane jego wykorzystaniem niezbędnym do sprawdzenia prawidłowości jego działania. Zwracając towar są Państwo odpowiedzialni za właściwe zapakowanie i wysłanie towaru tak, by w trakcie transportu nie uległ on uszkodzeniu.

(Powyższa informacja nie jest częścią Regulaminu sklepu, a jedynie skrótem informacji o uprawnieniach Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu prawa polskiego. Zwrot lub wymiana towaru są dokonywane na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu sklepu)

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy:

Szanowni Klienci,
Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dimax International Poland sp. z o.o. o decyzji odstąpienia od umowy pismem wysłanym na adres :
Dimax International Poland sp. z o.o.
Biuro handlowe
Ul. Orzechowa 25, 02-244 Warszawa
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Dimax International Poland sp. z o.o. zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa innego sposobu dostarczenia niż najtańszy właściwy dla określonego towaru sposób dostawy, oferowany przez Dimax International Poland sp. z o.o. ) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Dimax International Poland sp. z o.o. zostało poinformowane o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany w tej samej formie, jaka została przez Państwa użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Z tytułu zwrotu środków nie poniosą Państwo żadnych opłat.

Otrzymany towar należy zwrócić poprzez zamówienie kuriera do odbioru towaru. Przed złożeniem zlecenia odbioru towaru, zwracany produkt należy odpowiednio zapakować w oryginalne opakowanie oraz dołączyć kartę gwarancyjną. Zlecenia zwrotu towaru należy dokonać za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego ze sklepem internetowym ks-power.pl. Złożenie zlecenia odbioru od Państwa towaru będzie wymagało podania adresu oraz danych osobowych nadawcy, jeśli będą inne niż zawarte w koncie użytkownika sklepu internetowego. O realizacji zlecenia odbioru przesyłki zostaną państwo poinformowani drogą mailową przez nasze biuro.

ks-power.pl zastrzega, że koszty zwrotu towarów ponosi Kupujący.

Z poważaniem,
Dimax International Poland sp. z o.o.