Könner & Söhnen KS ATS 4/63HD

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY (ATS)

Automatycznie uruchami a generator i przełącza na niego obciążeni e po odłącze niu gł ównego źródła zasilania ora z automat ycznie zatrz ym uje generator i przełącza obciążen ie na sieć pod czas przywrócenia głównego zasilania.

4-63-PL